تبلیغات
تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان دیواندره - طراحی تمرینات فوتسال
 
تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان دیواندره
درباره وبلاگ


در این وبلاگ سعی می شود که اخبار و فعالیت های انجام شده در مدارس شهرستان دیوان دره و همچنین مطالب علمی و آموزشی به گونه ای که قابل استفاده برای تمام دبیران تربیت بدنی باشد، انعکاس یابد. همچنین دست کسانی را که می خواهند با راهنمایی، انتقادات و پیشنهادات خود، ما را یاری نمایند، به گرمی می فشاریم. امید است در این راه ثابت قدم و موثر باشیم.

ارتباط با مدیر : f2383@mihanmail.ir

مدیر وبلاگ : شورای ورزشی
نویسندگان
نظرسنجی
عملکرد کارشناسی تربیت بدنی را در سال تحصیلی 91 - 92 چطور ارزیابی می کنید ؟یکشنبه 20 اسفند 1391

در طراحی تمرین باید اصولی را رعایت كرد كه آیا این تمرین تاكتیكی است یا تكنیكی. در تمرینات تاكتیكی همه ی اعضاء تیم را شامل می‌شود اما تمرینات تكنیكی به صورت فردی با تك تك بازیكنان كار می‌شود. در این مطلب چند تمرین تكنیكی را برای شما بیان می‌كنم.

1. كنترل

در بحث كنترل‌ها در فوتسال كه بسیار مهم می‌باشد از كنترل كف پا- كنترل با ران- كنترل با سینه و نحوه‌ی تمرینات آن توضیح می‌دهیم.

1. كنترل با كف پا و طراحی تمرین مختص به آن

كنترل كف پا كه از مهم‌ترین كنترل‌های موجود در فوتسال است به این دلیل كه در فوتسال همیشه توپ را روی زمین به گردش در می‌آورند  واز بلند كردن توپ و سانتركردن آن كمتر اتفاق می‌افتد پس اكثر توپ‌ها را با كف پا كنترل می‌كنند و همچنین در اسرع وقت برای پاس دادن از آن استفاده می‌كنند .... بقیه در ادامه مطلب طراحی تمرینات كف پا

بازیكنان را به صورت دو صف خطی كنارهم با فاصله قرار می‌دهیم و به هر دو نفر كه روبروی هم قرار دارند یك توپ داده می‌شود به بازیكنان گفته می‌شود كه برای كنترل كف پا نباید پا بیش از محیط توپ از زمین جدا شود پس به اندازه ی توپ و با زاویه‌ی تقریباً 45 درجه مچ پا را به بالا آورده و توپ را كنترل می كنیم حتماً پای تكیه از ناحیه‌ی زانو كمی خم می‌شود  و به محض برخورد توپ با كف پا حتماً توپ را لمس كرده و در معرض پاس قرار می‌دهیم بعد از كنترل بازیكن پاس می‌دهد و نفر مقابل این حركت را تكرار می‌كند حداكثر نوسان تمرین 4 دقیقه می‌باشد.

كنترل با بغل پا و طراحی تمرین مختص به آن

تمامی تمرینات كنترل را می‌توان از همان دو بازیكن روبروی هم استفاده كرد پس بازیكن مقابل در حالت پاس دادن به بازیكن دیگر برای كنترل به بازیكنان گفته می‌شود كه لرای كنترل با بغل پا حتماً باید قسمت قوس‌دار پا به حالتی كه پشت توپ قرار گیرد به توپ برسانیم و حتماً در زمان تماس به توپ ضربه نزنیم و فقط در پشت توپ قرار دهیم اما در پاسهای پرفشار كه قدرت زیادی در پشت توپ قرار دارد حتماً به محض برخورد توپ با بغل پا برای بهتر كنترل شدن توپ حتماً كسی پشت توپ را خالی كرده تا فشار ناشی از برخورد كم شود و توپ را به كنترل خود در آوریم در غیر این صورت توپ از كنترل ما خارج خواهد شد.

كنترل با ران و طراحی تمرین مختص به آن

در بحث كنترل با ران مختص به توپ‌های است كه به حالت عمودی و یا با ارتفاع بلندتر از ناحیه‌ی زانو برای بازیكن ارسال می‌شود و چون از ناحیه ی ران دارای سطحی نرم و بیشتر از كف پا و بغل پا می‌باشد بهتر می‌توان توپ را به كنترل خود در آورد.

 طراحی تمرین

قبل از تمرینات 2 یا چند نفره می‌توان به هر بازیكن یك توپ داده و به آنها بگویم كه توپ را به ارتفاع 2 برابر قد خود به بالا پرتاپ كرده و قسمت ران را به استقبال توپ عمود شده در آورده و به محض برخورد توپ با ران بدون اینكه به توپ ضربه بزنند آن را جلوی توپ قرار داده و توپ را به كنترل خود در آورند بعد از این تمرین مقدماتی به هردو نفر از بازیكنان یك توپ دارد و با آنها بگوید كه توپ را در ارتفاع كمی به طرف یكدیگر پرتاپ كنند و بازیكن مقابل آن را با ران كنترل كند. مراحل كنترل را نیز در این نوع تمرین دو نفره به بازیكنان گوشنود كنید.

كنترل با سینه و تمرینات مختص با آن

كنترل سینه در فوتسال مانند كنترل‌های دیگر نیز حائز اهمیت است به این دلیل چون در كنترل سینه بعد از كنترل شما آزادی بیشتری دارید چون توپ فضای هوائی جلو یا اطراف شماست و شمایید كه مالك توپ و فضای اطراف هستید پس با یك كنترل صحیح شما برنده‌ی صحنه اید.

 طراحی تمرین كنترل با سینه

در فوتسال به دلیل تنبل بودن توپ همه‌ی بازیكنان مبتدی شما حتماً از كنترل سینه خواهند ترسید پس ترس را از بچه‌ها دور كنید و به آنها بگویید كه هیچ صدمه‌ای به شما با كنترل سینه نخواهد رسید. بازیكنان را 2 به2 در مقابل هم قرار داده و به آنها یك توپ بدهید و توپ را در ارتفاع بالاتر كمر و حداكثر تا ناحیه‌ی سر به طرف هم پرتاپ كنند به بازیكنان بگوید دو دست در كنار بدن به موازات هم باشد سینه را نه به داخل  و نه به بیرون هدایت نكنند و فقط جلوی توپ بدون ضربه زدن قرار دهند به دلیل ارتجاعی بودن قفسه‌ی سینه از ضربه ‌زدن به هنگام كنترل پرهیز كنند و توپ را به داخل كنترل خود وارد آورند.

كنترل‌های دیگری در فوتسال امكان دارد كه اتفاق بیافتد مانند كنترل سر و كنترل با روی پا كه این نوع كنترل ها بسته به خلاقیت بازیكن در حین بازی بر می‌گردد كه در اینجا فقط به آن اشاره ی كوچكی می‌كنیم.

طراحی تمرین ضربه‌ها (پاس‌ها)

1. ضربه با بغل پا و تمرینات مختص به آن

در ضربه (پاس) بغل پا كه مهمترین ضربه در فوتسال به شمار می‌رود كه همه ی پاس‌ها در فوتسال با بغل پا داده می‌شود برای طراحی تمرین آن بازیكنان را در فاصله‌ی  2 تا 3 متری مقابل هم قرار داده و به بازیكنان بگویید كه در ضربه بغل پا حتماً پای تكیه را به طرف یاری كه قرار است به آن پاس بدهیم باشد در غیر این صورت پاس ما پاس دقیق نخواهد شد و كنترل و توپ ارسالی برای ما سخت خواهد بود پس پای تكیه به طرف یار خودی و در كنار توپ به فاصله‌ی یك كف پا قرار می‌دهیم در هنگام ضربه به بچه‌ها بگویید كه توپ را به 2 نیمكره تقسیم كرده و در دست به وسط توپ ضربه بزنند به بازیكنان بگویید كه اگر به زیر توپ ضربه بزنند توپ بلند می‌شود و اگر به روی توپ ضربه بزنند وقت توپ و سرعت آن كسر می‌شود و بعد از ضربه زدن تقریباً در تمامی ضربه ها باید پای ضربه زننده به دنبال توپ كشیده شود یعنی به حالت حمایت كننده در پشت توپ برود.

ضربه با روی پا و طراحی تمرین مختص به‌ آن

ضربه‌ی روی پا بیشتر برای توپ‌هایی با فاصله‌ی زیاد و یا در شوت زدن به طرف دروازه كاربرد دارد.

طراحی تمرین ضربه با روی پا

در طراحی تمرین ضربه با روی پا مانند ضربه بغل پا حتماً پای تكیه را در كنار توپ قرار داده ولی چون ما می خواهیم یك ضربه‌ی شدید بر توپ وارد كرده پس فاصله‌ی پای تكیه تا توپ را بیشتر كرده و كمی در جلوتر از توپ قرار می دهیم. بازیكنان را مقابل هم قرار می‌دهیم با فاصله‌ی بیشتر از 5 یا 6 متر و به آنها می‌گوییم كه با كنترل كردن توپ را در معرض پاس روی پا قرار داده و به همدیگر پاس بدهند در حین تمرین می‌توان فاصله‌ها را كم یا زیاد كنیم

ضربه‌ی سر و طراحی تمرین مختص به‌ آن

در ضربه‌ی سر مختص به ضربه‌های با ارتفاع بلند می‌باشد كه در فوتسال كمتر اتفاق می‌افتد چون گردش توپ اكثر اوقات روی زمین است  و از بلند شدن آن جلوگیری می‌شود.

طراحی تمرین ضربه‌ی  سر

بازیكنان باید بدانند كه ضربه‌ی سر را حتماً با پیشانی و قسمت انتهای پیشانی با چشمان باز و كمك‌گیری از كمر و گردن به توپ بزنند ضربه‌های سر دفاعی را به زیر توپ و ضربه های سرحمله‌ای را رو و پشت توپ می‌زنند. دو بازیكن را روی هم قرار داده  و به آنها یك توپ می‌دهیم و به‌ آنها بگوید كه توپ را در ارتفاع بلند به طرف همدیگر پرتاپ كنند و بازیكن مقابل توپ رها شود را با ضربه سر پاس دهد بعد از چند دقیقه یار ضربه زننده جای خود را با یار پاس دهنده عوض می كنند. یا حتی می‌توان از سطح كیفی تمرین و بازیكنان بالا بود بدون كنترل به همدیگر به صورت تك ضرب پاس دهند.

در بخشهای دیگر انشاءالله با طراحی تمرین تاكتیكی تیمی حتماً با شما خواهم بود.               

                                                   تهیه و تنظیم : سامان ملائی


 

نوع مطلب : انجمن فوتبال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 25 اسفند 1391 05:04 ب.ظ
عالی بود. امید وارم هم آقای ملایی به این کارشون ادامه بدن وهم دیگر همکاران همت کنند تا از تخصصشان استفاده کنیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
.